(1)

زیباست

زندگی بسیار زیباست، زمانی که پی می‌بری برای چه چیزهایی چشم به دنیا باز کرده‌ای و اولین کسانی که می‌بینی چه نقش مهم و اساسی در پایه‌گذاری تربیت تو دارند و تأثیر زیادی بر مسیر زندگی تو می‌گذارند. آرام آرام می‌فهمی که تولد یک اتفاق ساده نیست و تو نیز در این دنیای پهناور و عظیم، نقش خود را بازی خواهی کرد. هزاران هزار نفر در مسیر زندگی تو می‌آیند و می‌روند و از ندانسته‌ها به تجربه‌های ارزشمندی خواهی رسید و به نقش هر یک از آنها در این مسیر احترام خواهی گذاشت.

خواهی فهمید که زندگی کتاب کاملی است که کلمه به کلمه و خط به خط آن را خواهی گذراند تا به انتهای آن برسی و زمانی که کتاب بسته شد، اثر ارزشمندی از خود به جای بگذاری تا هر انسانی با کمال میل کتاب تو را باز کند و تا انتهای آن را مرور کند و بتواند از تو و زندگی تو چیزهایی در مسیر مثبت دریافت کند، همانگونه که تو از دیگران آموختی.

کیوان

ادامه دارد…

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم