T.C.T

درباره تابلو

از آنجا که جوامع امروزه تمایل زیادی به زندگی شهری و مدرن پیدا کرده‌اند و همراه با این روند دچار آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی زیاد و افول گسترده‌ی اخلاقیات شده‌اند، انگیزه اصلی ما این است که با اهدای این تابلو این پیام را به همه برسانیم که افراد در مقام و طبقات مختلف جامعه در اقلیم‌های گوناگون با زبان، گویش، فرهنگ و هنر و سنت‌های گوناگون نسبت به هم احساس مسئولیت داشته باشند و همواره در قالب یک کشور به یکدیگر احترام بگذارند تا روزی که شاهد بازگشت دوباره‌ی اخلاقیات، حس نوع‌دوستی و مهربانی بین مردم باشیم. پس پیام ما این است:

"همین‌طور که سال‌های سال می‌گذرد و مرحله به مرحله تاریخ تکرار می‌شود، چه در دوره‌های سنتی و چه در زندگی مدرن، در دنیایی که پر از شلوغی و هیاهو است، دنیای ما و مردمان هر ملیت و فرهنگی نیاز دارند تا به استاندارد اولیه فرهنگ و سنت خود بازگردند، تا جهان شکل باثبات و پایداری به خود بگیرد. اعتقادات و فرهنگ‌ و سنت‌های هر منطقه‌ای زیبایی‌های مخصوص خود را دارند و باید به شیوه‌ای متقابل به یکدیگر احترام بگذارند، به این ترتیب ما دنیایی سرشار از راستی، مهربانی و بردباری خواهیم داشت همراه با مردمانی که این اصول را به عنوان استانداردی، هر لحظه در قلب خود داشته و در صلح و آرامش در کنار هم زندگی خواهند کرد."

T.C.T

Truthfulness, Compassion, Tolerance، Standard In Our World